Kontakt

Adres:                                                                                                       Kontakt:

Ostoja 5/8                                                                                               tel. 502 671 996

72-005 Przecław                                                                                    mail: elwalczako@o2.pl

POLSKA                                                                                                     www.elwalczako.pl